Savalen fiskeforenings bryggeplassene er fylt opp for 2021, og det er ventelister. Siste rest av is smeltet bort 1. juni, vi håper på en fin båtsesongen for de som måtte benytte seg av båtlivet og fiske for Savalen.