kart-hedmarkSavalen ligger i Alvdal og Tynset kommune, ca. 20 mil fra Trondheim og ca. 30 mil fra Oslo. Sjøen ligger 707.2 m.o.h. og har en overflate på 15.4 km2. Middeldybden er 17.2m, største dybde er 62 m. Vannet er regulert med 4.7 m. og demningen ligger i Sivillosen. Ved laveste vannstand er ca 27 % av bunnen tørrlagt. Røya dominerer i sjøen som den har gjort fra gammelt av, men bestanden er blitt tynnere med årene. Vannkvaliteten er god, basert på NIVA’s undersøkelser, hvor pH = 7.33, alkalier =0.39 mekv/l, og en ledningsevne = 4.37 mS/m. Sjøen er også lite belastet med forurensing.

Savalen har mange aktivitetstilbud både sommer og vinter. Det som kanskje utmerker seg mest er det flotte turterrenget med merkede løyper. Det er et lett terreng å gå i, og det kan anbefales å legge turen til toppen av Rødalshøa som er 1435 moh. hvor det er en flott utsikt til bl.a. Rondane og Sølnkletten.

bakke-1Av andre fasiliteter kan vi nevne spa, kunstisbane, hoppbakke, slalåmbakke, fotballbane, skiskytter- og skistadion, som benyttes til turløyper om sommeren. Anlegget er handikapvennlig, da spesielt med flere km. asfalterte veger i skogen som er en kombinasjon med rulleski- og sykkelløyper.

Av overnattingsmuligheter er det et fjellhotell, appartementhotell med kro og muligheter til å sette opp campigvogn og telt. Alt ligger sentralt til når en kommer fra Rv. 3 og opp Fådalen.

Historie

historie-1Innsjøen ble regulert første gang i 1924, og senere med større reguleringshøyde fra 1971 og 1974. Siden har fisketettheten avtatt betydelig. Det er tidligere gjort flere undersøkelser av fiskebestanden i sjøen bl.a. «Borgstrøm 1976», «Enerud 1981» og «Hansen og Stubsjø 1984». Resultatene tyder på at både røye- og ørretbestanden har blitt redusert i antall, det har ført til bedre vekst for begge artene. Røya gytte tidligere på grunnområder, bl.a. rundt Skolholmen i sør-vest enden av sjøen. De grunne områdene er nå utelukket som gyteområde på grunn av tørrlegging om vinteren. Tørrleggingen fører også til utarming av reguleringssona, slik at bunndyrspisende fisk får redusert næringstilgang.

Røya, som er den dominerende fiskearten i sjøen, er beskattet relativt hardt med isfiske og bunngarnfiske. Total avkastning ble etter undersøkelser først på 90-tallet beregnet til 2090 kg, eller 1/4 kg/ha, av dette utgjorde røya 93 % og ørreten 7 %. Tallene er veiledende da det kan være variasjon fra år til år. Ørreten beskattes vesentlig med bunngarn. Bestandsberegninger ved hjelp av ekkolodd-registrering og ved hjelp av dødelighet og avkastningstall antyder en bestand på ca. 20.000 røyer i alder 3+ og eldre. Bestanden av ørret i samme alder er beregnet til ca. 1.000 til 2.000 stk.