Garnfiske 2021

Garnkortene selges via nettsida Inatur. Det er ingen søknad, men direktesalg. Innbyggere i Tynset og Alvdal kommuner, samt hytteeiere rundt sjøen kan kjøpe kort.
Savalen fiskeforening vil også i 2021  tilby døgnkort garnfiske, dette kjøper du også på nett, på hovedsiden i venstremargen, «under kjøp fiskekort her»

Priser garnfiske 2021:

 • Døgnkort 240,- pr døgn (Tilgjengelige kort pr døgn: 2) 15.5-19.08 og 10.09-31.10
 • Sesong 1100,- (15.5-19.08 og 10.09- til isen legger seg)

Garnfiskereglene oppdateres etter Savalen Fiskeforenings årsmøte (oppdateres straks referatet er underskrevet)

Alt garnfiske foregår etter Savalen fiskeforenings regelverk. Innehaver er ansvarlig for at regelverket følges. Garnkortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Fiskekortet skal  medbringes under fisket.

Fiskerapport skal leveres innen 30. november. For innlevering av fangstrapport følg lenke i venstre marg på forside (husk kortnr.).

Fiskeregler for garnfiske sommer 15. Mai- 19. August

 • Fiske er tillatt i tiden f.o.m. 15. mai t.o.m. 19. august.
 • Det kan brukes inntil 5 garn. Garna skal ha en maskevidde på 35 mm. eller større. Sammenkoblede garn regnes for det antall som er sammenkoblet.
 • Garnfiske nord for fredningslinjene mellom Lomvika og Savalodden (botten) og i Belsvika er ikke tillatt.
 • Dette kortet gjelder også som sportsfiske i tiden f.o.m 15.mai t.o.m. 10. september.
 • Garn kan ikke settes nærmere land enn 100 meter.
 • Alle garn skal merkes med røde/hvite blåser, navn og telefonnummer.
 • Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Brudd på fiskereglene er straffbart og blir anmeldt av oppsynet.

Fiskeregler for garnfiske høst 10. September – til isen legger seg

 • I tiden 10. september – til isen legger seg kan det settes garn på røyas vanlige gyteplasser.
 • Det kan brukes inntil 7 garn. 5 av garna skal ha en maskevidde på 35mm eller større. Det skal fiskes med 2 garn med maskevidde på maksimalt 24 mm. Sammenkoblede garn regnes for det antall som er sammenkoblet.
 • Garnfiske nord for en linje mellom Lomvika og Savalodden (botten) og i Belsvika er ikke tillatt.
 • Garn kan ikke settes nærmer land enn 100 meter.
 • 100-meters regelen er opphevet rundt «Skolholmen» under høstfiske. (Dette gjelder kun utenfor fredet område jf. merking og fiskekart)
 • Alle garn skal være merket med røde/hvite blåser, navn og telefonnummer.
 • Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Brudd på fiskereglene er straffbart og blir anmeldt av oppsynet.

Fiskeregler for sportsfiske og isfiske i Savalen

 

 1. Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis.
 2. Fiske er tillatt i tiden f.o.m. 15. mai til 15. September og fra 31.10 til 15. mai (isfritt) Lovlig redskap er stang, oter m/flue og håndsnøre.
 3. Fangst av Ørret som er mindre enn 30 cm. Målt fra snutespiss til halefinnens midterste stråler, skal straks og så vidt det er mulig, settes ut igjen.
 4. Det kan fiskes med et fiskeredskap pr. kort på sommeren. Om vinteren er 3 stikker per kort tillatt. En fisker kan kjøpe inntil 3 sportsfiskekort på samme navn.
 5. Fiske nord for fredningslinja i Boten er ikke tillatt.
 6. Brudd på fiskereglene er straffbart og vil bli anmeldt av oppsynet.

Fiskere som ikke leverer fiskerapport innen fristen vil bli utestengt fra garnfiske neste gang de forsøker å kjøpe kort.

Regler for motorisert ferdsel på Savalen.

 • Maks. motorstørrelse 30 hk.
 • Maks fart 10 knop (innenfor 100 metersbeltet i strandsonen gjelder maks 5 knop).

Forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, Alvdal og Tynset kommune Hedmark.

Tynset: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-10-27-3319

Alvdal: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-10-29-3317