Høstfiske starter 10. september, etter et kort opphold fra fiske f.o.m 20. august. Sportfiskekort på Savalen opphører etter 15. september, dette med bakgrunn i Forskrift for fiske i Tynset og Alvdal kommuner der alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober. Man kan allikevel løse garnkort for røyefiske som også er tilgjengelig som døgnkort, se fisketilbud HER

Vi minner om fiskeregler for garnfiske høst 10-september – til isen legger seg. Vis hensyn til andre fiskere, og sett deg inn i fiskereglene.

Savalen FF ønsker skitt fiske!