Savalen er en regulert fjellsjø med god vannkvalitet som ligger 707 meter over havet.  Her er røya den dominerende fiskearten, men sjøen har også en god bestand av ørret. Ørreten i sjøen kan bli storvokst.  Det er tillatt å fiske med oter. Fiskekortet gjelder for innsjøen Savalen.  Omkringliggende område har eget fiskekort.