Vi ønsker deg velkommen til fiske i Savalen. Fiskeforeningen har forsøkt å legge forholdene til rette slik at trivsel og utbytte skal bli så bra som mulig. For å fortsatt klare det trenger vi hjelp av dere som ferdes ved og i sjøen. Vennligst sett deg inn i fiskereglene og følg dem. NB ta med fiskekort, rettighetshavere og ordinære fiskekort skal medbringes ved alle typer fiske. Husk å lever fangstrapport straks fiske er avsluttet, selv om du ikke har fått fisk. Trykk på fangstrapportering på forsiden.

Kjøp fiskekort på SMS eller Inatur her:

 

Vis respekt!

Vi ber deg vise respekt for fugle- og dyrelivet. Ta hensyn til dyrket mark, husdyr og annen eiendom. Vårt utmarksoppsyn/fiskeoppsyn vil påtale og rapportere alle brudd på fiske- og ordensregler.

Fiskeregler for sportsfiske i Savalen

 

 1. Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis.
 2. Fiske er tillatt i tiden f.o.m. 15. mai til 15. September. Lovlig redskap er stang, oter m/flue og håndsnøre.
 3. Fangst av Ørret som er mindre enn 30 cm. Målt fra snutespiss til halefinnens midterste stråler, skal straks og så vidt det er mulig, settes ut igjen.
 4. Det kan kun fiskes med et fiskeredskap pr. kort til enhver tid. (Dvs. ved for eksempel dorging har du lov til å ha en stang ute pr kort). En fisker kan kjøpe inntil 3 sportsfiskekort på samme navn.
 5. Fiske nord for fredningslinja i Boten er ikke tillatt.
 6. Brudd på fiskereglene er straffbart og vil bli anmeldt av oppsynet.
 7. Avgift for ikke løst fiskekort medfører tilleggsavgift

 

Fiskeregler for isfiske i Savalen

 1. Alle fiskere må kunne legitimere seg og vise gyldig fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis.
 2. Fiske er tillatt f.o.m. isen legger seg t.o.m. 15. mai/isfritt.
 3. Det er forbudt å bruke agnfisk i Savalen.
 4. Det er tillatt å fiske med ett fiskeredskap pr kort til enhver tid. En fisker kan kjøpe inntil 3 isfiskekort på samme navn.
 5. Brudd på fiskereglene er straffbart og vil bli anmeldt av oppsynet.
 6. Avgift for ikke løst fiskekort medfører tilleggsavgift
 • Det henstilles om ikke å fiske i merkede pilkehull.

 

Fiskekortselgere i tillegg til web og sms:

 • Alvdal / Tynset Sport (Tynset og Alvdal)

Fiskekort kan for øvrig handles både over nett og via SMS.

Fiskekortpriser Isfiske/Sportsfiske

 • Døgn 80,-
 • Uke 240,-
 • Sesong, 500,-

Husk fangstrapport!

Alle skal levere fangstrapport. Husk kortnr på fiskekortet.