• Storparten av adkomstveiene rundt Savalen driftes av veiutvalget i Fåset-Fådal Utmarkslag. Eventuell info om veinettet finnes på utmarkslagets hjemmeside.
  • Adkomst fra Folldal – Strålsjøåsveien
  • Adkomst fra Rv3 Sør – Sivildalsveien eller Strømsås
  • Adkomst fra Rv3 Nord – Savalveien (retning hotellet)

  • Overnattingstilbud på enkle hytter rundt Savalen kan finnes på Inatur.no 
  • Ellers vises det til overnattingstilbud på Savalen.no