De med fiskerett i Savalen har nå fått utstedt grunneierkort pr. epost og/evt. mobiltlf. for 2021/2022 sesongen. Innehaver er ansvarlig for for at regelverket følges både i henhold til fisketider og regler. Fiskeretten er personlig og kan ikke overdras til andre, unntaket er «kårfolk», dvs. familie med samme bostedsadresse. Husk at all fangst skal rapporteres, dette gjøres digitalt. Vi ønsker skitt fiske kommende sesong!