Kontaktinfo:

post@savalen.net

Henvendelse SMS oppsynstelefon Nord-Østerdal Utmarkstjenester: 978 86 312

Styret i Savalen fiskeforening består av følgende personer

Leder: Asbjørn Strømseng – asbjstro@online.no  Telefon 916 36 827

Styremedlem: Lars Einar Skarpsno   larskarp@online.no Telefon 913 96 401

Styremedlem Toril Rugtveit –toril.rugtveit@online.no  Telefon 917 55 839

Kasserer/Regnskapsansvarlig: Einar Kverneggen Einar.kverneggen@gmail.com  Telefon 970 80 874

Varamedlemmer til styret:
1. Solfrid Norun Brandvoll
2. Bjørg Randmæl
3. Halgeir Brendbakken

Regnskapsfører: Vekstra Nordøst – marit.oddny.hansson@vekstra.no

Øvrige sekretærtjenester: Nord-Østerdal Utmarkstjenester

 

 

 

.