Savalen fiskeforening søkte for to år siden om en endring i den lokale forskriften for motorferdsel i vann og vassdrag i Alvdal og Tynset kommuner. Begge kommunene har nå vedtatt at det tillates bruk på inntil 30 hk bensindrevet motor. Det betyr at antall hestekrefter på båtmotor dobles, mens fartsgrensa vil bli opprettholdt, 10 knop (18,5 km/t) ute på sjøen og 5 knop (9,25 km/t) inne ved land (100-meters belte).

For å lese saksfremlegg på Alvdal kommunes hjemmeside klikk HER