Det meldes om svært gode fangster fra det tradisjonsrike høstfiske på Savalen. Høstfiske startet 10. september, etter et kort opphold fra fiske f.o.m 20. august. Sportfiskekort på Savalen opphører etter 15. september, dette med bakgrunn i Forskrift for fiske i Tynset og Alvdal kommuner der alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober. Man kan allikevel løse garnkort for røyefiske som også er tilgjengelig som døgnkort, se fisketilbud HER

Vedrørende fiskeregler og bestemmelser om at 2 av garnene skal ha maksimalt maskestørrelse på 24 mm, er hensikten at fiskere skal opprettholde ett tynningsfiske som et forvaltningstiltak i sjøen. Fiskere bes derfor om ikke å sette ut «småfisken» igjen om de fangster dette. Størrelsesreguleringer for fisk gjelder kun for ørret, der ørret under 30 cm, skal straks og så vidt det er mulig settes ut igjen under sportsfiske.

Fiskeforeninga ønsker alle brukere av Savalen en videre god høstferie, og et videre skitt fiske! Tiden går fort til isen legger seg, og det på nytt er klart for isfiske!