Savalen fiskeforening forsøker i størst mulig grad å holde oversikt og systematisere fiskeuttaket i Savalen. Vi sender derfor en påminnelse om fangstrapport for fisket i Savalen for året 2020! Det vil også sendes ut en påminnelse pr. epost til alle med fiskekort som ikke har levert fangstrapport. Fangstrapporter levers digitalt ved å klikke på på denne linken: https://www.inatur.no/fangstrapport eller ved å klikke på link i høyre marg. Bruk fiskekortnummer ved fangstrapportering, ikke ordrenummer.

Foreningen oppfordrer alle til å levere fangstrapport forløpende etter hver fisketur i Savalen.

Styret ønsker alle brukere av Savalen et godt nytt 2021, og skitt fiske!