Savalen fiskeforening har et ønske om å holde oversikt og systematisere fiskeuttaket i Savalen. For å kunne gjøre dette er vi avhengige av de som fisker i Savalen leverer fangstrapport.

I 2020 ble innrapportert 8582 fisk der over 92 % av fangsten var røye. Det ble også rapport inn 2 harr, men disse er ikke inkludert i fangstrapporten. I 2019 ble det tatt mer fisk på isfiske enn garnfiske, dette var derimot ikke tilfelle for 2020. Ut i fra innrapporterte fangster har gjennomsnittsstørrelsen på røya gått opp både på garnfiske og isfiske. Savalen fiskeforenings fangstrapport finner du her:

Fangstrapport Savalen 2020.