Årsmøte for 2020 ble avholdt på Huset Aukrust på Alvdal 11.03.2021. Det ble ikke foretatt noen særskilte endringer som har betydning for det praktiske fiske på Savalen. Det vil si at gjeldene fiskeregler videreføres. Årsmøte vedtok ingen endring av priser slik at prisene utgjør det samme (gjeldene f.o.m 2022 til 2025):

Sportsfiske sommer:
Døgn 80,- uke 240,- sesong 500,-

Isfiske vinter:
Døgn 80,- uke 240,- sesong 500,-

Savalen fiskeforening vil også i 2021 tilby døgnkort for garnfiske.

Garnfiske:
Garnkort sesong 1100,- garnkort døgn 240,-

Asbjørn Strømseng ble gjenvalgt som leder for 2021. Årsmøte takket av Reidar Leet for sitt styreverv og ønsker Toril Rugtveit velkommen inn i styret for 2 år.

For møteprotokoll, send forespørsel til post@savalen.net