Høstfisket 2018 er i gang.

Vis hensyn til andre fiskere, og sett deg inn i fiskereglene. Vi minner spesielt om merkereglene av garn, garn skal være tydelig merket med navn, telefonnummer og røde blåser. Alle umerkede garn blir tatt opp av oppsynet og anmeldt!

 

Vi merker det er trykk i nordenden av sjøen med fiskere, forsøk å holde god avstand til hverandre. Noen mister garn på Savalen, finner noen garn eller vet noe om dette så kontakt fiskeforeninga.

 

Lykke til videre med fisket