19. August er siste dagen med garnfiske i sommersesongen. Høstfisket åpner igjen 10. September.