Garnfisket høst 2016 er i full gang, det meldes om et meget bra fiske om dagen, det er ledige døgnkort. Oppsynet minner om fiskereglene. Det er mange som fisker, vis hensyn.

Mvh

Savalen fiskeforening