Mandag og Tirsdag 29/30 August vil Savalen Fiskeforening gjennomføre prøvefiske som et ledd i å overvåke fiskebestanden i Savalen. Prøvene som tas blir levert NINA på Lillehammer.