Savalen Fiskeforening innkaller sine medlemmer til årsmøte

Sted: Einaly

Tid: Torsdag 10. mars 2016 kl.19:30.

Møteleder Knut Magnar Holmen, vara Olav Strypet

 

SAKLISTE
1) A. Styrets årsberetning.
B. Oppsynsrapport.
2) Årsregnskap.
3) Disponering av lagets midler.
4) Valg av styre.
5) Valg av valgnemnd.
6) Godkjenne fiskeregler for Savalen.
7) Godkjenne regler og priser for fiskekort.
8) Fastsette godtgjørelse til styret.
9) Eventuelle forslag til lovendringer.
10) Spørsmål som måtte gjelde eiendomsretten til fisket, jfr. Nr.1 i § 1 eller bruksrett til fisket, jfr.nr.2 i § 1.
11)Andre saker av betydning for foreningen. Eventuelt innkommende saker.
12) Budsjett og handlingsplan for 2016 legges fram på årsmøte.

 

Fullstendig innkalling med saksfremlegg finner du her: Årsmøte 2015 Sakliste

 

Vel møtt!