Garnfisket 2016 åpner fredag 18. Mars kl. 14.00

Dette får du kjøpt via hjemmesida i venstre marg.

Eller på utsalgstedene: Alvdal Sport, Alvdal/Tynset Sport, Statoil Tynset

Garnfiske er åpent for innenbygdsboende i Alvdal og Tynset, samt hytteeiere rundt sjøen.

Det er også 2 garnkort døgn som er tilgjengelig pr dag

Spørsmål, post@savalen20180104.test