Med dette innkalles det til årsmøte i Savalen Fiskeforening i Einaly den 12.03. 2020 kl 19.30.

Utfyllende saksliste med regnskap og vedlegg kan lastes ned her:  Sakliste med vedlegg Årsmøte for 2019

 

Ved spørsmål, kontakt Asbjørn Strømseng, tlf: 916 36 827 eller epost asbjstro@online.no

Styret vil også ha melding om eierskifte. Styret i Savalen fiskeforening ønsker å ha ei oppdatert medlemsliste med epostadresser og riktig adresse. Send e-postadresse til post@savalen.net

Vel møtt!
Hilsen Styret i Savalen Fiskeforening