Fra 10. september frem til isen legger seg er det tid for høstfiske. Fiskeforeningen ber om at fiskere setter seg godt inn i fiskereglene og viser hensyn til hverandre. Se egne fiskeregler for garnfiske, høstfiske fra 10. sept her). Vi minner spesielt om merkereglene av garn, garn skal være tydelig merket med navn, telefonnummer og røde/hvite blåser.

Oppsynet vil foreta kontroll. Alle umerkede garn blir tatt opp av oppsynet og anmeld. Fiskeforeningen ønsker alle skitt fiske!