I 2019 skal det gjennomføres prøvefiske på Savalen i regi av NINA i samarbeid med Savalen fiskeforening. Personellet har allerede foretatt undersøkelser (juni), men skal også foreta undersøkelser i august. I den forbindelse blir det liggende en blåse (merket NINA) i sørenden av sjøen på 50 meters djup for gjennomføring av zooplanktonundersøkelser. Foreløpig fangster viser at gytebekkprosjektet kan ha hatt en god effekt. Endelige konklusjoner lar seg påvente av en god sommer 🙂