Årsmøtet ble avholdt som planlagt tirsdag 4.3.2018.

Årsmøteinnkalling:

Er du medlem i Savalen Fiskeforening og ikke har lastet ned innkallingen, kan du be om denne pr e-post: post@savalen.net