Savalen fiskeforening har ledige brygge plasser for sesongen 2016 (Det er pr i dag ledig i båthavna og i nordenden)

Ta kontakt med oss på post@savalen20180104.test