vår 2014 båthavna

Vaktmester John har montert bryggene for sesongen. Det ble sent i år, den lave vannstanden gjorde det vanskelig å få montert brygga i nordenden før nå.

Oppsynet har gjennomført kontroller, og fisket etter Røya har vært bra.

Vanntemperaturen er litt lav enda, men vi regner med den stiger med godværet som er meldt.

Husk fiskekort, skitt fiske 🙂