Isfiske, fra isen legger seg til 15. mai

Kode for døgnkort (pris: kr. 70,-): SA23D1 gebyr på kr 25 i tillegg på kjøp av kort på sms

Kode for ukekort (pris: kr. 200,-): SA23D7 gebyr på kr 25 i tillegg på kjøp av kort på sms

Kode for sesong (pris: kr.450,-): SA 23D9 gebyr på kr 25 i tillegg på kjøp av kort på sms

 

send: inatur< kode< til 2377

 

Eksempel: Inatur SA23D1