Vi minner om at bryggeansvarlig begynner å ta opp igjen bryggene fra 1. Oktober. Dette som vanlig pga is. Vi håper båteiere viser hensyn og tar opp igjen båtene jf. reglement.

John Vaktmester

telefon 907 98 766