Oppsynet har i det siste kommet over flere garn satt fra land uten merking. Dette er klart brudd på fiskeregler og slik vi ikke vil ha det på Savalen. Garnfiske/garn uten merking, og satt nærmere en 100-meter fra land blir tatt opp, og forholdet selvsagt anmeldt.

 

Oppsynet Savalen fiskeforening vakttelefon 978 86 312