Lørdag 1.Mars:

1.Mars er det isfiskekurs på Savalen i nordenden av sjøen 10-1200

Isfiskekonkurransen starter kl 1300-1500 (Etterandmelding fra 1130-1245) i Sørenden av sjøen.

(Se nyhetssak på hovedsida for mer informasjon)

 

Det kan være noe overvann på isen om dagen.