Åpent medlemsmøte Savalen fiskeforening, 7.11.13 kl.1930, På Savalbete, Savalen

Tema: Isfiskekonkurranse v/Arnstein Stensaas og status for prøvefisket, gytebekk prosjektet, samt generell info om Savalen v/styret.

Enkel Servering.

Påmelding til Savalen fiskeforening  Post@savalen20180104.test innen 6.11.2013

(Bindende påmelding grunnet begrenset antall plasser)

 

Vi håper så mange som mulig tar turen, spre budskapet videre, så satser vi på en flott kveld på Savalbete 🙂