Bjørg Randmæl er valgt som ny leder i Savalen fiskeforening etter årsmøtet i 2013. Hun overtar etter Ivar Ystad.

Vi takker Ivar for en kjempeinnsats!! (Han har sagt han fortsatt kan være disponibel dersom det er noe fiskeforeninga trenger hjelp til)

.