Kontaktinfo:

post@savalen20180104.test

 

Oppsynstelefon Nord-Østerdal Utmarkstjenester: 978 86 312

 

Styret i Savalen fiskeforening består av følgende personer

 

Leder: Asbjørn Strømseng – asbjstro@online.no  Telefon 916 36 827

Nestleder/bryggeansvarlig: Lars Ernst Jonsmoen   lejons@fjellnett.no Telefon 922 58 434

Sekretær: Paal Hansen Møllerud – paal@hmskog.no Telefon 908 92 551

Kasserer/Regnskapsansvarlig: Einar Kverneggen Einar.kverneggen@gmail.com  Telefon 970 80 874

 

Regnskapsfører: Vekstra Nordøst – marit.oddny.hansson@vekstra.no

Øvrige sekretærtjenester: Nord-Østerdal Utmarkstjenester – kristian@jakt-fiske-fritid.no

 

 

 

.